• The West Cluster Information Technology and IT Security eCoop

 • Klaster ułatwia firmom zdobywanie wiedzy i kontaktów biznesowych

 • Pobudzamy potencjał osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, władz i instytucji

 • Tworzymy sieć współpracy w obszarze bezpieczeństwa IT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT eCoop

czytaj więcej

Celem klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze bezpieczeństwa IT, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

To także kooperacja naukowo badawcza, projektowa, produkcyjna w celu zaprojektowania unikatowego na rynku polskim i europejskim hybrydowego rozwiązania z dziedziny it security.

Pozostałe cele klastra:

 • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
 • udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych,
 • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 • doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych,
 • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,
 • wspólne publikacje branżowe,
 • promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja bezpieczeństwa IT w informatyce.

Celem klastra jest także doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących z dotacji.

Członkowie klastra

zobacz wszystkich

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny

INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU

Głównym założeniem Parku jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją.

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma być miejscem, które przyciągnie inwestorów branży high-tech, miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie przepływają innowacje i technologie. Poza tym ma stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu.

Założenia mają być realizowane poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, przedsiębiorców, realizację projektów unijnych oraz badania naukowe.

male logo lppt

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

JEDNOSTKA NAUKOWO-BADAWCZA

Podstawowymi kierunkami działalności uniwersytetu są prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury. Ma ono szczególny wyraz w:

 • umacnianiu w środowisku akademickim szacunku dla prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfery życzliwości,
 • kształceniu i przygotowywaniu kadr zdolnych do samodzielnej pracy naukowej oraz aktywności dydaktycznej, artystycznej i gospodarczej,
 • uzupełnianiu wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej osób mających tytuły zawodowe i wykonujących zawody praktyczne,
 • organizowaniu konferencji naukowych poszerzających wiedzę ich uczestników,
 • rozwijaniu i upowszechnianiu kultury narodowej oraz postępu technicznego,
 • formowaniu osobowości studentów w duchu poszanowania praw człowieka,
 • demokracji i patriotyzmu nacechowanego odpowiedzialnością za społeczeństwo i państwo,
 • dbałości o zdrowie i rozwój fizyczny studentów, 
 • współdziałaniu z innymi instytucjami w szerzeniu wiedzy oraz w innych przedsięwzięciach na rzecz społeczności regionu.

Uniwersytet dochowuje wierności tradycji i zwyczajom akademickim, czerpie z nich w sytuacjach nieuregulowanych prawnie, a swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności.

Uniwersytet kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów Europejskich.

LOGO UZ

Perceptus sp. z o.o.

Perceptus 

 

Firma specjalizująca się w kompleksowych wdrożeniach oprogramowania i rozwiązań sprzętowych systemów bezpieczeństwa danych (programów antywirusowych, urządzeń UTM) oraz rozwiązań związanych z budową infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw i instytucji.

Dzięki unikalnemu połączeniu doświadczenia najlepszych ekspertów branżowych z wiedzą technologiczną, Perceptus wspiera największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w skutecznym zabezpieczeniu swoich informacji.

Współtworzy innowacyjne usługi i produkty, pomaga wdrażać innowacje w systemy IT.

logo perceptus

Skontaktuj się

 zadzwoń: +48 68 4700770

napisz: office@ecoop.pl

Lubuski Park Naukowo-Technologiczny
ul. Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 8
66-002 Zielona Góra